کمترین: 
4048
بیشترین: 
4048
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4048
زمان: 
11/19 11:10
قیمت دلار کانادا امروز 19 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 19 بهمن 1396 , 4048 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 11:10","price":4048}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399