کمترین: 
1322
بیشترین: 
1352
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1322
زمان: 
11/19 13:00
قیمت لیر ترکیه امروز 19 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 1322 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 11:10","price":1352},{"date":"1396/11/19 11:20","price":1347},{"date":"1396/11/19 11:30","price":1341},{"date":"1396/11/19 12:00","price":1326},{"date":"1396/11/19 12:10","price":1324},{"date":"1396/11/19 13:00","price":1322}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399