کمترین: 
4600
بیشترین: 
4703
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4690
زمان: 
11/19 16:20
قیمت دلار نقدی / افشار امروز 19 بهمن 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 19 بهمن 1396 , 4690 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 11:10","price":4658},{"date":"1396/11/19 12:00","price":4645},{"date":"1396/11/19 12:10","price":4625},{"date":"1396/11/19 12:20","price":4623},{"date":"1396/11/19 13:10","price":4633},{"date":"1396/11/19 13:50","price":4600},{"date":"1396/11/19 14:10","price":4703},{"date":"1396/11/19 14:30","price":4698},{"date":"1396/11/19 14:40","price":4690},{"date":"1396/11/19 14:50","price":4678},{"date":"1396/11/19 15:00","price":4674},{"date":"1396/11/19 15:10","price":4662},{"date":"1396/11/19 15:20","price":4681},{"date":"1396/11/19 15:30","price":4680},{"date":"1396/11/19 15:40","price":4688},{"date":"1396/11/19 16:00","price":4692},{"date":"1396/11/19 16:20","price":4690}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399