کمترین: 
6773
بیشترین: 
6820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6797
زمان: 
11/19 12:40
قیمت پوند امروز 19 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 19 بهمن 1396 , 6797 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 10:30","price":6820},{"date":"1396/11/19 11:10","price":6780},{"date":"1396/11/19 12:00","price":6773},{"date":"1396/11/19 12:40","price":6797}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399