کمترین: 
2850
بیشترین: 
2850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2850
زمان: 
11/19 10:20
قیمت منات آذربایجان امروز 19 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 19 بهمن 1396 , 2850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 10:20","price":2850}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399