کمترین: 
590
بیشترین: 
608
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
595
زمان: 
11/19 12:30
قیمت کرون سوئد امروز 19 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 بهمن 1396 , 595 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 10:20","price":590},{"date":"1396/11/19 10:30","price":600},{"date":"1396/11/19 10:50","price":590},{"date":"1396/11/19 11:50","price":608},{"date":"1396/11/19 12:00","price":598},{"date":"1396/11/19 12:30","price":595}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399