کمترین: 
4950
بیشترین: 
5150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5150
زمان: 
11/19 12:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 19 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 5150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 10:20","price":5100},{"date":"1396/11/19 10:40","price":5150},{"date":"1396/11/19 11:50","price":4950},{"date":"1396/11/19 12:30","price":5150}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399