کمترین: 
783
بیشترین: 
785
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
783
زمان: 
11/19 12:10
قیمت یوان چین امروز 19 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 19 بهمن 1396 , 783 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 10:20","price":785},{"date":"1396/11/19 12:10","price":783}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399