کمترین: 
5984
بیشترین: 
6062
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6004
زمان: 
11/19 14:30
قیمت یورو امروز 19 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 19 بهمن 1396 , 6004 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 10:20","price":6062},{"date":"1396/11/19 10:30","price":6047},{"date":"1396/11/19 10:50","price":6054},{"date":"1396/11/19 11:10","price":6029},{"date":"1396/11/19 11:40","price":6017},{"date":"1396/11/19 12:10","price":5984},{"date":"1396/11/19 13:00","price":5997},{"date":"1396/11/19 13:50","price":6009},{"date":"1396/11/19 14:10","price":6014},{"date":"1396/11/19 14:30","price":6004}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399