کمترین: 
2189.1
بیشترین: 
2189.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2189.1
زمان: 
11/19 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 19 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 19 بهمن 1396 , 2189.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":2189.1}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399