کمترین: 
64
بیشترین: 
64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64
زمان: 
11/19 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 19 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":64}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399