کمترین: 
941.9
بیشترین: 
941.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
941.9
زمان: 
11/19 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 19 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 941.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":941.9}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398