کمترین: 
2782
بیشترین: 
2782
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2782
زمان: 
11/19 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 19 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 19 بهمن 1396 , 2782 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":2782}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399