کمترین: 
3340.2
بیشترین: 
3340.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3340.2
زمان: 
11/19 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 19 بهمن 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 19 بهمن 1396 , 3340.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":3340.2}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399