کمترین: 
9834.3
بیشترین: 
9834.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9834.3
زمان: 
11/19 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 19 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 19 بهمن 1396 , 9834.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":9834.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399