کمترین: 
309.4
بیشترین: 
309.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
309.4
زمان: 
11/19 09:10
قیمت دینار عراق امروز 19 بهمن 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 309.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":309.4}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399