کمترین: 
9616.8
بیشترین: 
9616.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9616.8
زمان: 
11/19 09:10
قیمت ریال عمان امروز 19 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 19 بهمن 1396 , 9616.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":9616.8}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399