کمترین: 
1015.9
بیشترین: 
1015.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1015.9
زمان: 
11/19 09:10
قیمت ریال قطر امروز 19 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 19 بهمن 1396 , 1015.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":1015.9}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399