کمترین: 
12311
بیشترین: 
12311
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12311
زمان: 
11/19 09:10
قیمت دینار کویت امروز 19 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 12311 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":12311}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399