کمترین: 
466.5
بیشترین: 
466.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
466.5
زمان: 
11/19 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 19 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 466.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":466.5}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398