کمترین: 
457
بیشترین: 
457
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
457
زمان: 
11/19 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 19 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 بهمن 1396 , 457 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":457}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399