کمترین: 
2942.6
بیشترین: 
2942.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2942.6
زمان: 
11/19 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 19 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 19 بهمن 1396 , 2942.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":2942.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399