کمترین: 
3374.7
بیشترین: 
3374.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3374.7
زمان: 
11/19 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 19 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 19 بهمن 1396 , 3374.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":3374.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399