کمترین: 
584.2
بیشترین: 
584.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
584.2
زمان: 
11/19 09:10
قیمت یوان چین امروز 19 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 19 بهمن 1396 , 584.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":584.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398