کمترین: 
973
بیشترین: 
973
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
973
زمان: 
11/19 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 19 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 973 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":973}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399