کمترین: 
1006.9
بیشترین: 
1006.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1006.9
زمان: 
11/19 09:10
قیمت درهم امارات امروز 19 بهمن 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 19 بهمن 1396 , 1006.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":1006.9}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399