کمترین: 
5129.4
بیشترین: 
5129.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5129.4
زمان: 
11/19 09:10
قیمت پوند امروز 19 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 19 بهمن 1396 , 5129.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":5129.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399