کمترین: 
4531.8
بیشترین: 
4531.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4531.8
زمان: 
11/19 09:10
قیمت یورو امروز 19 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 19 بهمن 1396 , 4531.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":4531.8}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399