کمترین: 
3697.9
بیشترین: 
3697.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3697.9
زمان: 
11/19 09:10
قیمت دلار امروز 19 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 19 بهمن 1396 , 3697.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 09:10","price":3697.9}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399