کمترین: 
7752
بیشترین: 
8627.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8312.6
زمان: 
11/19 23:00
قیمت بیت کوین امروز 19 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 19 بهمن 1396 , 8312.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/19 01:30","price":8100.3},{"date":"1396/11/19 04:30","price":7800},{"date":"1396/11/19 05:00","price":7752},{"date":"1396/11/19 05:30","price":7881.1},{"date":"1396/11/19 06:00","price":8007},{"date":"1396/11/19 06:30","price":8063},{"date":"1396/11/19 07:30","price":8006.3},{"date":"1396/11/19 08:00","price":8004},{"date":"1396/11/19 08:30","price":8174.4},{"date":"1396/11/19 09:00","price":8044.9},{"date":"1396/11/19 10:00","price":8050.9},{"date":"1396/11/19 10:30","price":7943.9},{"date":"1396/11/19 11:00","price":8033.7},{"date":"1396/11/19 11:30","price":8089.2},{"date":"1396/11/19 12:00","price":8246.4},{"date":"1396/11/19 12:30","price":8291.8},{"date":"1396/11/19 13:00","price":8210.7},{"date":"1396/11/19 13:30","price":8160},{"date":"1396/11/19 14:00","price":8252.4},{"date":"1396/11/19 14:30","price":8559},{"date":"1396/11/19 15:00","price":8602},{"date":"1396/11/19 15:30","price":8491.9},{"date":"1396/11/19 16:00","price":8496.9},{"date":"1396/11/19 16:30","price":8460.2},{"date":"1396/11/19 17:00","price":8627.3},{"date":"1396/11/19 17:30","price":8557.2},{"date":"1396/11/19 18:00","price":8500},{"date":"1396/11/19 18:30","price":8440.2},{"date":"1396/11/19 19:00","price":8425},{"date":"1396/11/19 22:30","price":8160},{"date":"1396/11/19 23:00","price":8312.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399