کمترین: 
64.83
بیشترین: 
64.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.83
زمان: 
11/18 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 18 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 64.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 16:32","price":64.83}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399