کمترین: 
450000
بیشترین: 
455000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
455000
زمان: 
11/18 14:18
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 18 بهمن 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 455000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 12:54","price":452000},{"date":"1396/11/18 13:12","price":450000},{"date":"1396/11/18 13:54","price":454000},{"date":"1396/11/18 14:06","price":454500},{"date":"1396/11/18 14:18","price":455000}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399