کمترین: 
4043
بیشترین: 
4077
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4073
زمان: 
11/18 13:10
قیمت دلار کانادا امروز 18 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 18 بهمن 1396 , 4073 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 10:20","price":4043},{"date":"1396/11/18 10:40","price":4062},{"date":"1396/11/18 11:20","price":4058},{"date":"1396/11/18 12:10","price":4063},{"date":"1396/11/18 12:20","price":4073},{"date":"1396/11/18 12:40","price":4077},{"date":"1396/11/18 13:10","price":4073}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399