کمترین: 
766.8
بیشترین: 
768.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
766.8
زمان: 
11/18 11:20
قیمت درام ارمنستان امروز 18 بهمن 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 18 بهمن 1396 , 766.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:30","price":768.1},{"date":"1396/11/18 00:40","price":767.4},{"date":"1396/11/18 11:20","price":766.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399