کمترین: 
2185.5
بیشترین: 
2187.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2187.8
زمان: 
11/18 11:20
قیمت منات آذربایجان امروز 18 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 18 بهمن 1396 , 2187.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:30","price":2187.3},{"date":"1396/11/18 00:40","price":2185.5},{"date":"1396/11/18 11:20","price":2187.8}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399