کمترین: 
64.3
بیشترین: 
65.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.9
زمان: 
11/18 11:20
قیمت روبل روسیه امروز 18 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 64.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:30","price":65.4},{"date":"1396/11/18 00:40","price":64.3},{"date":"1396/11/18 11:20","price":64.9}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398