کمترین: 
11667.6
بیشترین: 
11735.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11735.7
زمان: 
11/18 11:20
قیمت بات تایلند امروز 18 بهمن 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 18 بهمن 1396 , 11735.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:30","price":11732.7},{"date":"1396/11/18 00:40","price":11667.6},{"date":"1396/11/18 11:20","price":11735.7}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399