کمترین: 
943.6
بیشترین: 
948
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
945.7
زمان: 
11/18 11:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 18 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 945.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:30","price":948},{"date":"1396/11/18 00:40","price":943.6},{"date":"1396/11/18 11:20","price":945.7}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399