کمترین: 
472.4
بیشترین: 
472.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
472.7
زمان: 
11/18 11:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 18 بهمن 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 472.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:30","price":472.4},{"date":"1396/11/18 00:40","price":472.6},{"date":"1396/11/18 11:20","price":472.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399