کمترین: 
2792.5
بیشترین: 
2805.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2805.6
زمان: 
11/18 11:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 18 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 18 بهمن 1396 , 2805.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:30","price":2805.5},{"date":"1396/11/18 00:40","price":2792.5},{"date":"1396/11/18 11:20","price":2805.6}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399