کمترین: 
3335.8
بیشترین: 
3340.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3339.2
زمان: 
11/18 11:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 18 بهمن 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 18 بهمن 1396 , 3339.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:30","price":3335.8},{"date":"1396/11/18 00:40","price":3340.6},{"date":"1396/11/18 11:20","price":3339.2}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399