کمترین: 
57.4
بیشترین: 
57.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.6
زمان: 
11/18 11:20
قیمت روپیه هند امروز 18 بهمن 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 18 بهمن 1396 , 57.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:30","price":57.7},{"date":"1396/11/18 00:40","price":57.4},{"date":"1396/11/18 11:20","price":57.6}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399