کمترین: 
309
بیشترین: 
312.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
312.3
زمان: 
11/18 11:20
قیمت دینار عراق امروز 18 بهمن 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 312.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:30","price":309},{"date":"1396/11/18 00:40","price":309.8},{"date":"1396/11/18 11:20","price":312.3}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399