کمترین: 
1015.1
بیشترین: 
1015.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1015.3
زمان: 
11/18 11:20
قیمت ریال قطر امروز 18 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 18 بهمن 1396 , 1015.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:30","price":1015.1},{"date":"1396/11/18 00:40","price":1015.2},{"date":"1396/11/18 11:20","price":1015.3}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399