کمترین: 
985.3
بیشترین: 
985.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
985.5
زمان: 
11/18 11:20
قیمت ریال عربستان امروز 18 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 18 بهمن 1396 , 985.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:30","price":985.3},{"date":"1396/11/18 00:40","price":985.4},{"date":"1396/11/18 11:20","price":985.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399