کمترین: 
470.4
بیشترین: 
477.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
473.6
زمان: 
11/18 11:20
قیمت کرون نروژ امروز 18 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 473.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:30","price":477.4},{"date":"1396/11/18 00:40","price":470.4},{"date":"1396/11/18 11:20","price":473.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399