کمترین: 
613.7
بیشترین: 
618.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
615.3
زمان: 
11/18 11:20
قیمت کرون دانمارک امروز 18 بهمن 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 615.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:30","price":618.5},{"date":"1396/11/18 00:40","price":613.7},{"date":"1396/11/18 11:20","price":615.3}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399