کمترین: 
462.4
بیشترین: 
467.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
465.5
زمان: 
11/18 11:20
قیمت کرون سوئد امروز 18 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 بهمن 1396 , 465.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:30","price":467.6},{"date":"1396/11/18 00:40","price":462.4},{"date":"1396/11/18 11:20","price":465.5}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399