کمترین: 
758500
بیشترین: 
761500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
761500
زمان: 
11/18 13:48
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 18 بهمن 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 761500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:24","price":758500},{"date":"1396/11/18 00:36","price":759000},{"date":"1396/11/18 11:00","price":759500},{"date":"1396/11/18 12:54","price":760000},{"date":"1396/11/18 13:48","price":761500}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399