کمترین: 
1485000
بیشترین: 
1492000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1489500
زمان: 
11/18 20:54
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 18 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 18 بهمن 1396 , 1489500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:24","price":1485000},{"date":"1396/11/18 00:36","price":1486000},{"date":"1396/11/18 12:54","price":1486500},{"date":"1396/11/18 13:12","price":1490000},{"date":"1396/11/18 13:48","price":1489000},{"date":"1396/11/18 14:06","price":1489500},{"date":"1396/11/18 15:12","price":1490000},{"date":"1396/11/18 17:36","price":1492000},{"date":"1396/11/18 20:54","price":1489500}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399